Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Handelsmerken

De op deze internetpagina (‘website’) genoemde handelsmerken ‘Twaron®’, ‘Sulfron®’, ‘Teijinconex®’ en ‘Technora®’ zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van Teijin Aramid en Teijin Limited.
Andere producten en bedrijfsnamen die op deze website worden genoemd, kunnen een handelsmerk zijn van de betreffende rechthebbende.

Copyright

Het copyright op de inhoud van deze website berust bij Teijin Aramid (© 2011). Het is verboden om de inhoud van deze website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren of over te nemen in enig ander werk, behalve voor:

  • het afdrukken of downloaden van delen van de inhoud van deze website voor niet-commercieel, informatief en persoonlijk gebruik; en
  • het kopiëren van de inhoud van deze website om geïnteresseerde derde partijen persoonlijk te informeren op voorwaarde dat u Teijin Aramid noemt als de bron van de inhoud en dat u deze derden ervan op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook voor hen gelden en dat ook zij verplicht zijn de voorwaarden na te leven.

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer: aansprakelijkheidsbeperkingen

  • Teijin Aramid kan en wil de juistheid en de volledigheid van de informatie, de inhoud en de afbeeldingen op deze website niet garanderen. Teijin Aramid tracht u met deze website slechts “vrijblijvend” te informeren over zijn producten en diensten. voor zover wettelijk toegestaan stelt Teijin Aramid zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie, inhoud en afbeeldingen op de website voor zover de website hiermee expliciet of impliciet verwachtingen zou scheppen over commercieel gebruik of andere toepassingen en over bepaalde productkenmerken of gebruikseigenschappen, ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Teijin Aramid, diens werknemers of vertegenwoordigers hierbij in gebreke zijn gebleven. 
  • Teijin Aramid is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige specifieke schade, indirecte schade, gevolgschade of schade vanwege uitval, gegevensverlies of winstderving, voortkomende of verband houdende met het gebruik of de juistheid van de informatie, inhoud of afbeeldingen op deze website, ongeacht of deze schade is ontstaan onder uitvoering van een overeenkomst, door nalatigheid of door een onrechtmatige daad.

Privacy statement

Teijin Aramid kan persoonlijke gegevens, zoals het Internet Protocol (IP) adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. Teijin Aramid zal deze informatie in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vertrouwelijk behandelen. Teijin Aramid gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden. 

Algemeen

  • Let op: de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website kunnen onvolledig, achterhaald of onjuist zijn. Het is daarom van groot belang dat u eerst contact opneemt met Teijin Aramid om informatie te controleren voordat u op basis van die informatie actie onderneemt. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
  • De informatie op deze website is vrijblijvend en mag niet als offerte worden beschouwd. Op alle geleverde producten en technische diensten van Teijin Aramid zijn de algemene voorwaarden van Teijin Aramid van toepassing.
  • Teijin Aramid BV, K.v.K. nr. 09109421, BTW nr. NL808276220B01