_RV_891213_713x244
Home » Duurzaamheid » Dialoog met stakeholders

Dialoog met stakeholders

Onze stakeholders zijn erg belangrijk voor ons. Omdat Teijin Aramid een internationaal opererende organisatie is, vormen onze stakeholders een grote en diverse groep. Sinds 2009 hebben we gezocht naar nieuwe manieren om betrokkenheid te stimuleren. Zo kunnen we beter rekening houden met hun positie, kunnen we beter gebruikmaken van hun input bij het nemen van beslissingen en onze duurzaamheidstrategie en rapportage verbeteren. Deze betrokkenheid leidt soms tot verdere samenwerking, bijvoorbeeld met klanten en kennisinstellingen.

De meeste van deze dialogen voeren wij met klanten, leveranciers, werknemers (in combinatie met onze PURE-kernwaarden) en de samenleving. We proberen ook duurzaamheid gerelateerde onderwerpen te bespreken met overheden, NGO’s, banken, industriële organisaties en andere betrokken partijen.

Teijin_Aramid_Photo_Con_van_RegterenManager CSR / QHSE
Mw. Con van Regteren
+31 882 689 398
con.vanregteren
teijinaramid
com
E-mail