recycling
Home » Recycling

Recycling

Recycling kan een belangrijke rol spelen in het verlagen van de ecologische voetafdruk in de waardeketen. We willen aramide als grondstof hergebruiken voor de productie van Twaron-pulp of Twaron-gesponnen garen. In 2010 hebben we een vergelijking gemaakt tussen zuivere pulp en gerecyclede pulp op kosten en ecologische effecten. Er bleken extra stappen nodig te zijn om gerecyclede pulp te produceren, zoals het inzamelen vanuit vele verschillende locaties in de markt. Maar uit onze eco-efficiency analyse blijkt dat deze extra investeringen ecologische voordelen opleveren ten opzichte van zuivere pulp. Zo leidt het gebruik van gerecyclede pulp tot minder uitstoot, minder toxiciteit en minder afvalwater. Nog een manier om onze ecologische en CO2 voetafdruk te verminderen.

We zijn in 2008 met onze recyclingactiviteiten van start gegaan. We kopen aramide terug uit kogelwerende vesten, veiligheidshandschoenen, optische kabels, maar ook uit (vervuild) snijafval en resten garen. Deze aramides worden gesorteerd, getest op kwaliteit en verwerkt tot Twaron pulp en Twaron garen. Vandaag de dag is een grote hoeveelheid van de grondstoffen voor onze fabriek in Arnhem afkomstig uit gerecyclede aramide. In onderstaande de grafiek is een overzicht te zien van de hoeveelheid materiaal dat wordt aangeboden voor recycling.

In juni 2012 heeft ons recycling programma de Responsible Care Award van de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven in de chemische industrie die uitblinken in veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. De jury benadrukte het belang van recycling in de waardeketen en moedigde ons aan het programma voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden. “Met dit project laat Teijin Aramid zien dat het mogelijk is om Twaron aramide garens wereldwijd te recyclen en dat het in staat is een hoogwaardig product te leveren met een 50% afname van de CO2-voetafdruk“.

We willen bestaande methoden onderzoeken of nieuwe methoden ontwikkelen om andere soorten aramide-afval, zoals afwerkingen, harsen en garenresten, te hergebruiken. We werken graag zoveel mogelijk samen met onze klanten om hen oplossingen te bieden op het gebied van aramide-afval. We willen onze klanten daarnaast ondersteunen met nieuwe milieu wet- en regelgeving door hen gerecyclede producten te verkopen. Samen met onze klanten kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze industrie.

Klik hier om meer te lezen over hoe wij uw aramide kunnen terugkopen.

Materialen aangeboden voor recycling

Interne recycling

Om de hoeveelheid afval die wij produceren terug te dringen, hebben wij ons beleid ten aanzien van interne recycling de afgelopen jaren uitgebreid. Met name onze fabriek in Emmen heeft de hoeveelheid materiaal die gerecycled wordt, vergroot, met name in de vorm van verpakkingsmateriaal.

Jurgen RotheBusiness Development & Product Manager
Dhr. Juergen Rothe
+31 882 689 611
juergen.rothe
teijinaramid
com
E-mail
Teijin_Aramid_Photo_Con_van_RegterenManager CSR / QHSE
Mw. Con van Regteren
+31 882 689 398
con.vanregteren
teijinaramid
com
E-mail