Water

In de totale ecologische voetafdruk van onze productieprocessen, is water geen dominante factor. De afgelopen jaren realiseren we ons echter steeds meer dat water één van de belangrijkste en meest ondergewaardeerde hulpbronnen ter wereld is. Het besef is daardoor ook gegroeid dat wij plannen moeten ontwikkelen en uitvoeren om ons waterverbruik te verminderen.

We hebben de afgelopen zes jaar het waterverbruik op elk van onze productielocaties gemeten. In de grafiek hieronder is het waterverbruik per ton product te zien. In 2011 is het absolute waterverbruik toegenomen met 6% ten opzichte van 2010. Het verbruik per ton is echter afgenomen. Beide cijfers zijn direct gerelateerd aan de productiegroei: door de hogere volumes werd meer water verbruikt, op een efficiëntere manier.

Waterverbruik totaal

Waterverbruik per ton product

Teijin_Aramid_Photo_Con_van_RegterenManager CSR / QHSE
Mw. Con van Regteren
+31 882 689 398
con.vanregteren
teijinaramid
com
E-mail