eco footprint
Home » Duurzaamheid » Eco-efficiency

Eco-efficiency

Begrijpen hoe onze ecologische voetafdruk in elkaar steekt, vormt een belangrijk onderdeel van onze benadering van duurzaamheid. De ecologische voetafdruk geeft de milieubelasting weer van een product of proces gedurende de hele levenscyclus. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is de laagste ecologische voetafdruk te behalen in vergelijking met onze concurrenten. Om dit doel te bereiken moet elk element van de ecologische voetafdruk verbeterd worden. Wij meten onze prestaties door middel van levenscyclusanalyses (LCA’s) of eco-efficiency analyses (EEA’s). Via deze uitgebreide methodes wordt elk onderdeel van de levenscyclus van onze producten onderzocht en wordt de exacte impact of voordeel op de economie en het milieu berekend.

Value chain

Teijin Aramid wil zijn eco-efficiency verbeteren door duurzaamheid uit te drukken in cijfers, vanuit zowel financieel als ecologisch oogpunt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze sales afdelingen. Teijin Aramid wil de toegevoegde waarde van zijn producten bewijzen door het Customer Benefit Model (CBM). Het Customer Benefit Model geeft een duidelijk beeld van de potentiële voordelen in de gehele waardeketen. Deze voordelen zijn zowel financieel als ecologisch van aard.

 Bewezen voordelen verderop in de keten

In de afgelopen 5 jaar hebben we een groot aantal eco-efficiency analyses uitgevoerd. Telkens bleek dat het gebruik van onze producten verderop in de keten milieu-, economische of ecologische voordelen opleveren. Zo worden auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen lichter dankzij het gebruik van Twaron. Hierdoor verbruiken ze minder brandstof en vermindert de uitstoot. De vervanging van asbest in remblokken en pakkingen verlaagt de milieubelasting van voertuigen nog meer. Voor meer informatie bekijk onze sustainability report 2013.

 

Harrie BosmanManager eco-efficiency services
Dhr. Harrie Bosman
+31 882 689 145
harrie.bosman
teijinaramid
com
E-mail