eco footprint
Sustainabilityreport 2012
Home » Duurzaamheid » Ecologische voetafdruk

Ecologische voetafdruk

Begrijpen hoe onze ecologische voetafdruk in elkaar steekt, vormt een belangrijk onderdeel van onze benadering van duurzaamheid. De ecologische voetafdruk geeft de milieubelasting weer van een product of proces gedurende de hele levenscyclus. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is de laagste ecologische voetafdruk te behalen in vergelijking met onze concurrenten. Om dit doel te bereiken moet elk element van de ecologische voetafdruk verbeterd worden. Wij meten onze prestaties door middel van levenscyclusanalyses (LCA’s) of eco-efficiency analyses (EEA’s). Via deze uitgebreide methodes wordt elk onderdeel van de levenscyclus van onze producten onderzocht en wordt de exacte impact of voordeel op de economie en het milieu berekend. De volgende elementen zijn allemaal van invloed op de ecologische voetafdruk van een product:

De eerste EEA-resultaten bewijzen dat de ecologische impact, die nu eenmaal gepaard gaat met het maken van ons product, verderop in de keten ruimschoots wordt gecompenseerd. Wij streven naar gedetailleerde en betrouwbare resultaten. De slogan van ons eco-efficiency services team daarbij is: “Reduce the pain, enlarge the gain and align the chain”. (Vrij vertaald: “Verlaag de milieubelasting bij de productie, vergroot het voordeel in de keten en stem beide in de keten op elkaar af.”)

Bewezen voordelen verderop in de keten

In 2010 en 2011 hebben we een groot aantal eco-efficiency analyses uitgevoerd. Telkens bleek dat het gebruik van onze producten verderop in de keten milieu-, economische of ecologische voordelen opleveren. Zo worden auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen lichter dankzij het gebruik van Twaron. Hierdoor verbruiken ze minder brandstof en vermindert de uitstoot. De vervanging van asbest in remblokken en pakkingen verlaagt de milieubelasting van voertuigen nog meer.

Wanneer we de EEA-resultaten van meer van onze producten hebben vastgesteld, kunnen we gedetailleerde informatie over de voordelen van het gebruik hiervan naar buiten brengen. Zo kunnen we precies laten zien hoeveel waarde onze producten toevoegen voor onze klanten, voor hun klanten en op de lange termijn voor ons allemaal. Deze waarde geeft inzicht in de positieve ecologische effecten, maar laat ook de kostenefficiëntie zien. Maar eerst moeten we de resultaten zien te vergaren en daarvoor hebben we de medewerking van onze leveranciers en onze klanten nodig. Alleen door samenwerking kunnen we betere resultaten bereiken en daadwerkelijk het milieu beschermen.

Eco-efficiency analyses ten opzichte van Design for Environment

Naast de EEA’s gebruikt onze moedermaatschappij, Teijin Ltd, Design for Environment (DfE) om de waarde van producten te bepalen. Biodiversiteit speelt bij deze methode een zeer belangrijke rol en daarom blijven we in de toekomst met beide systemen werken.

Harrie BosmanManager eco-efficiency services
Dhr. Harrie Bosman
+31 882 689 145
harrie.bosman
teijinaramid
com
E-mail