Energie

  Energie is voor ons een strategisch onderwerp. Het vervaardigen van onze producten kost veel energie, en we besteden veel aandacht aan het verminderen van ons energieverbruik. Dat doen we om de milieueffecten die we veroorzaken te verminderen en om kosten te besparen.

  Energie-efficiëntieplannen (EEP’s)

  In Nederland nemen al onze vestigingen deel aan de MJA-3-meerjarenplannen. De MJA-3-plannen zijn langetermijnovereenkomsten tussen de overheid en bedrijven inzake het effectief en efficiënt gebruik van energie. Het doel is om elk jaar gemiddeld 2% energie te besparen.

  De implementatie van deze overeenkomsten is vastgelegd in energie-efficiëntieplannen (EEP’s). Elke locatie stelt zijn eigen EEP op. Daarin worden de geplande maatregelen en verwachte resultaten beschreven. In 2013 hebben we ons nieuwe EEP voor 2013-2016 ingediend bij Agentschap NL en de Nederlandse autoriteiten. Tijdens deze periode van vier jaar willen we ten minste 8% energie besparen door de energie-efficiëntie van de processen in onze installaties en onze onderzoeksfaciliteit te verhogen. Deze verhoging van de efficiëntie zullen we realiseren door onze productieprocessen en diverse specifieke verbeteringsprojecten te optimaliseren.

  Daarnaast willen we de energie-efficiëntie van de waardeketen met 7,5% verhogen door Twaron te gebruiken. In dit kader zijn nieuwe metingen van de keten opgenomen in het EEP voor 2013-2016. Door bijvoorbeeld lichtgewicht Twaron te gebruiken in transportbanden wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd, en in plaats van stalen gascilinders kunnen gascilinders worden gebruikt die met Twaron zijn versterkt en die veel lichter zijn en minder onderhoud vereisen. Als medeontwikkelaar en promotor van deze nieuwe oplossingen in de keten kan Teijin Aramid 50% van de energiebesparingen in de waardeketen voor zijn rekening nemen.

  Onze plannen leiden tot een totale energiebesparing van meer dan 15% (ten opzichte van 2011). In 2013 bleek uit een onderzoek van de proces- en ketenefficiëntie dat we op koers liggen om de geplande besparingen binnen vier jaar te realiseren.

  Onze energieprestaties in 2013

  Per vestiging geven we aan wat onze energieprestaties zijn met behulp van de energie-efficiëntie-index (EEI). De EEI van een vestiging is het energieverbruik van die vestiging in verhouding tot de aldaar geproduceerde hoeveelheden materiaal, vergeleken met ons referentiejaar 2005.

  TEIJ_Grafiek_Energy-efficiency-Index-422-3
  Overeenkomstig onze energiebesparingsplannen hebben we de EEI van Delfzijl en Emmen weten te verlagen. In Arnhem hebben we onze proefinstallatie maar op halve capaciteit laten draaien, wat de scherpere daling van de EEI van die vestiging verklaart.