Afval en recycling

    Bij het vervaardigen van onze producten proberen we in het proces zo veel mogelijk te recyclen. We recyclen bijvoorbeeld grote hoeveelheden oplosmiddelen en gebruiken ze niet slechts eenmaal.

    Maar desondanks produceren al onze installaties nog steeds onbruikbaar afval. Op al onze vestigingen wordt dit afval aangeboden voor recycling of naar verbrandingsinstallaties gestuurd. Onze fabriek in Delfzijl is de enige van onze vier vestigingen die een deel van haar onbruikbare afval afvoert.

    TEIJ_Grafiek_Index-Discharged-and-incinerated-waste-422-2
    Zowel de totale hoeveelheid voor afvoer aangeboden afval als de hoeveelheid verbrand afval is ten opzichte van 2012 met 6% afgenomen. In Emmen wordt materiaal dat moet worden verbrand afgevoerd in partijen. Dit zorgt voor jaarlijkse fluctuaties. In 2012 werd een grote partij specifiek afval aangeboden voor verbranding. De opgeslagen hoeveelheid van dat afval werd in 2013 groter en wordt in 2014 aangeboden om te worden verbrand.TEIJ_Grafiek_Recycling-materials-422-4
    De totale hoeveelheid afval die voor recycling is aangeboden nam met 25% af ten opzichte van 2012. Een aanzienlijke vermindering die vooral door Delfzijl werd veroorzaakt. De huidige waarden vallen binnen onze normale operationele grenzen, en de daling werd veroorzaakt door een eenmalige aanbieding in 2012.