Sustainabilityreport 2012
Home » Aramides » Wat is aramide? » Reach

Reach

Teijin Aramid verkoopt Twaron volgens allerlei specificaties voor allerlei toepassingen. Om dat te kunnen blijven doen, en omdat we van een aantal stoffen meer produceren dan 1.000 ton per jaar, moesten we voor 1 december 2010 die chemische producten registreren. Dat eist de Europese REACH-wetgeving. REACH staat voor: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Inmiddels hebben we de monomeren parafenyleendiamine (PPD) en tereftaloyldichloride (TDC) geregistreerd. Ook hebben we de bijproducten orthofenyleendiamine (OPD) en zoutzuur (HCl) en het oplosmiddel zwavelzuur (H2SO4) geregistreerd. Meer informatie aangaande wat wij doen in het kader van REACH staat in ons duurzaamheidsverslag.

 

 

Teijin_Aramid_Photo_Con_van_RegterenManager CSR / QHSE
Mw. Con van Regteren
+31 882 689 398
con.vanregteren
teijinaramid
com
E-mail