whatisaramid-big-home1
Home » Aramides » Wat is aramide?

Wat is aramide?

Aramidevezels zijn hoogwaardige synthetische vezels met moleculen die door relatief rigide polymeerketens worden gekenmerkt. Deze moleculen zijn verbonden met sterke waterstofbruggen die de mechanische belasting zeer efficiënt overbrengen. Hierdoor kunnen ketens worden gebruikt met een relatief laag moleculair gewicht.

De term “aramide” is een afkorting van “aromatische polyamide”. Aromatische polyamiden werden begin jaren zestig voor het eerst commercieel toegepast als meta-aramidevezels. In de jaren zestig en zeventig werden para-aramidevezels ontwikkeld.

Aramidevezels beschikken over een aantal algemene kenmerken die hen van andere synthetische vezels onderscheiden:

  • Hoge sterkte
  • Goede weerstand tegen slijtage
  • Goede weestand tegen organische oplosmiddelen
  • Niet-geleidend
  • Geen smeltpunt
  • Lage ontvlambaarheid
  • Goede stofintegriteit bij hoge temperaturen

Deze unieke eigenschappen komen voort uit de combinatie van stugge polymeermoleculen met een sterke kristaloriëntatie en de nauwe interactie tussen de polymeerketens als gevolg van de waterstofbruggen.

Twaron-filamentgarens worden vervaardigd door dry-jet wet-spinning van een vloeibaar kristallijne oplossing van PPTA-polymeer in geconcentreerd zwavelzuur. Na extrusie door de spinopeningen, worden de vloeibare filamenten door een luchtspleet geleid en komen ze in een coagulatiebad terecht. Hier worden ze gewassen, geneutraliseerd, gedroogd en op spoelen gerold. Lees meer over het productieproces van Twaron.

In deze spinmethode vormen de stugge aramidemoleculen vloeibare kristallijne domeinen waarin de polymeermoleculen goed zijn uitgelijnd. Tijdens het spinnen maakt het uitrekken van deze domeinen in de luchtspleet en de oriëntatie van de polymeermoleculen dat deze in de stromingsrichting op één lijn komen te liggen.